PRIMEIRA PARTE

A PRÁCTICA CORRECTA

“A práctica do zazen é a expresión directa da nosa verdadeira natureza. Estrictamente falando, para un ser humano non hai outra práctica ca esta práctica; non hai outra forma de vida ca esta forma de vida”.